Obsah

Zahajovací koncert Haydnových slavností

V pátek 13.září byl slavnostně zahájen již 27.ročník Haydnových hudebních slavností v kostele sv.Petra a Pavla v Dolní Lukavici.

Úvodní slovo přednesl starosta obce Dolní Lukavice V.Opálko, po kterém všechny přivítal biskup Tomáš Holub. Na závěr hovořil řefitel festivalu Milan Fiala. První skladbou byla Haydnova D Dur Lukavická, následoval koncert C Dur. Zahrála konzervatoř Plzeň pod taktovkou Jiřího Štrunce. Vzácným hostem byla přední česká harfistka Kateřina Englichová, která v doprovodu konzervatoře zahrála Dva tance pro harfu a smyčcový orchestr od C.Debussyho a skladbu Pramen. Koncert zaplnil kostel tak, že mnozí i stáli. Festival se i letos konal na více místech Plzeňského kraje (celkem 13 koncertů).

Eva Horová

Foto Radek Hora