Obsah

Požár u Dolní Lukavice

Požár u Dolní Lukavice

Požár u Dolní Lukavice


Dne 21.7. 2015 v 16,14 hod. byl operačním důstojníkem HZS vyhlášen požární poplach s místem vzniku Dolní Lukavice. Na louce za mlýnem došlo ke vznícení trávy. Požár se rychle rozšířil na sousední pole s obilím. Obrovské sucho a vítr způsobily okamžité šíření požáru obilím směrem k nedalekému lesu Zlín a blízkému objektu sušky a sila zemědělského podniku. Hrozící veliké neštěstí odvrátil rychlý zásah cisteren profesionálních i dobrovolných hasičů. Na požární poplach výborně zareagovala i jednotka dobrovolných hasičů obce Dolní Lukavice. V krátkém čase dokázala dle pokynů starosty obce, který je o takovýchto událostech informován operačním střediskem HZS, dojet na místo požáru a byla k dispozici veliteli požárního zásahu.
Vše tentokrát dopadlo dobře bez velkých škod na majetku a újmách na zdraví a životech lidí. Největší zásluhu na tom má kromě zasahujících hasičů pan Pavel Havlíček ml. z D.Lukavice, který požár náhodně objevil a snažil se ho sám uhasit. To však nebylo již možné. Rychlým oznámením požáru na tísňovou linku 150 zabránil nedozírným škodám.

 

Při horkém a suchém počasí je nutné, aby občané při pohybu v lese a vůbec v přírodním prostředí dodržovali základní pravidla, která omezí riziko vzniku požárů.
V lesích je celoročně zakázáno kouřit.

V těchto dnech z důvodů horkého a suchého počasí hrozí zvýšené nebezpečí požárů pro většinu území České republiky, je zakázáno kdekoliv v přírodě rozdělávat oheň, kouřit a používat otevřený oheň, stejně tak jsou zakázána pálení.
 

V případě nedodržení tohoto zákazu může být uložena sankce až do výše   25 tisíc korun.